Proje Bağlamında Yapılan Yayınlar


 
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Didis, G., Erbas, A. K., Cetinkaya, B, & Cakiroglu, E. (2014). Prospective secondary mathematics teachers’ interpretations of students’ thinking. Research in mathematics education, 16(1), 77–78. doi: 10.1080/14794802.2013.849863

Uluslararası Konferans Bildirileri ve Sunumlar

Didis, M. K., Bas, S., Erbas, A. K., Cetinkaya, B., & Cakiroglu, E. (2013, September). Analyzing students’ works: an opportunity for pre-service teachers to learn about teaching mathematics. Paper presented at the 2013 European Conference on Educational Research, Istanbul, Turkey. Retrieved from http://www.eera-ecer.de/ecerprogrammes/conference/8/contribution/22608/

Didis, M. K., Erbas, A. K., Cetinkaya, B., & Cakiroglu, E. (2013). Pre-service secondary mathematics teachers’ learning about students’ thinking. In A.M. Lindmeier & A. Heinze (Eds.), Proceedings of the 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 5 (p.49). Kiel, Germany: PME.

Didis, M. K., Erbas, A. K., Cetinkaya, B., & Cakiroglu, E. (2013, June). Prospective secondary mathematics teachers’ interpretations of students’ thinking. In C. Smith (Ed.), Proceedings of the British Society of Research in Mathematics Learning (BSRLM), (Vol. 33(3), pp. 19-24) Edinburg, UK: University of Edinburg.
http://www.bsrlm.org.uk/IPs/ip33-3/BSRLM-IP-33-3-Full.pdf

Baş, S., Didiş, M. G., Erbaş, A. K., Çetinkaya, B., Çakıroğlu, E., & Alacacı, C. (2013). Teachers as investigators of students’ written work: Does this approach provide an opportunity for professional development? Eighth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME 8), Manavgat-Side, Antalya, Turkey, 6-10 February 2013. http://cerme8.metu.edu.tr/wgpapers/WG17/WG17_Bas.pdf

Kertil, M., Didiş, M. G., Erbaş, A. K., Çetinkaya, B. (2011). Investigating pre-service teachers’ understanding of rate of change and derivative graphs through a model development sequence. In B. Ubuz (Ed.), Proceedings of the 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 1, pp. 333). Ankara, Turkey: PME.

Bas, S., Erbas, A. K., & Saglam, Y. (2011). Investigating preservice mathematics teachers’ modeling processes. In B. Ubuz (Ed.), Proceedings of the 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 1, pp. 258). Ankara, Turkey: PME.

Lesh, R., Baş, S., Ader, E., Özel, S., Sriraman, B., Aygün, B., & Türker, B. (2011). Models and modeling. In B. Ubuz (Ed.), Proceedings of the 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 1, pp. 179). Ankara, Turkey: PME.

Sen-Zeytun, A., & Cetinkaya, B. (2011). Understanding pre-service mathematics teachers’ difficulties in constructing a mathematical model. In B. Ubuz (Ed.), Proceedings of the 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 1, pp. 387). Ankara, Turkey: PME.

Ulusal Konferans Bildirileri ve Sunumları

Vural, D. Ö., Çetinkaya, B., Erbaş, A. K., Alacacı, C., & Çakıroğlu, E. (2013, Haziran). Lise matematik öğretmenlerinin modelleme ve modellemenin matematik öğretiminde kullanılmasına yönelik düşünceleri: Bir hizmet içi eğitim programının etkisi. 1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye.

Şahin, Z., Aydoğan Yenmez, A., & Erbaş, A. K. (2013, Haziran). Dinamik geometri yazılımlarının öğrencilerin trigonometri öğrenimlerindeki öz-düzenleme stratejilerine etkisi: Bir öğrenme deneyi. 1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye.

Aydoğan-Yenmez, A., Erbaş, A. K., Çetinkaya, B., Çakıroğlu E., & Alacacı, C. (2012). Matematik öğretiminde matematiksel modelleme sorularının kullanımı: Öğrencilerin öğrenme çıktıları üzerine öğretmen görüşleri. X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi [the 10th National Science and Mathematics Education Congress] Bildiri Özetleri Kitabı, Nigde, Turkey, June 27-30, 2012 (p. 455): Nigde University, Turkey.

Kertil, M., Cetinkaya, B., & Erbas, A. K. (October, 2012). Öğretmen adaylarının MS-Excel yardımıyla kovaryasyonel düşünme süreçlerinin incelenmesi. In the Abstracts of the 6th International Computer and Instructional Technologies Symposium (p. 307), Gaziantep, Turkey.

Aydoğan-Yenmez, A., Erbaş, A. K., Çetinkaya, B., & Şen-Zeytun, A. (2011). Gerçekten kanser mi, değil mi? Eğitimde iyi örnekler konferansı 2011 (ss. 38-39). Sabancı Üniversitesi, İstanbul: Eğitim Reformu Girişimi.

Aydoğan-Yenmez, A., Şahin, Z., & Erbaş, A. K. (2011, Eylül). Türev ve değişim oranının kavramsallaştırılması: Matematik eğitimi yüksek lisans öğrencileri ile bir durum çalışması. 10. Matematik Sempozyumu (s. 32-33). Işık Üniversitesi, İstanbul.

Tamamlanmış Tezler

Kertil, M. (2014). Pre-service elementary mathematics teachers’ understanding of derivative through a model development unit. Yayınlanmamış doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Didiş, G. (2014). An investigation of pre-service secondary mathematics teachers’ knowledge of students’ thinking through analyzing student work. Yayınlanmamış doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Baş, S. (2014). An investigation of teachers’ noticing of students’ mathematical thinking in the context of a Professional development program. Yayınlanmamış doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Şen-Zeytun, A. (2013). An investigation of prospective teachers’ mathematical modeling processes and their views about factors affecting these processes. Yayınlanmamış doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Aydoğan-Yenmez, A. (2012). An investigation of in-service secondary mathematics teachers’ evolving knowledge through professional development activities based on modeling perspective. Yayınlanmamış doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye.