Proje Ekibi


ARAŞTIRMACILAR

Araştırmacı
Doç. Dr. Ayhan Kürşat Erbaş
 

Daha fazla bilgi

Araştırmacı
Doç. Dr. Erdinç Çakıroğlu
 

Daha fazla bilgi

Araştırmacı
Prof. Dr. Cengiz Alacacı
 

Daha fazla bilgi

Araştırmacı
Doç. Dr. Bülent Çetinkaya
Daha fazla bilgi

 

BURSİYERLER
Bursiyer
Arş. Grv.
Mahmut Kertil
   Daha fazla bilgi
Bursiyer
Aysel Şen Zeytun

Daha fazla bilgi

Bursiyer
Arş. Grv.
Zülal Şahin
Daha fazla bilgi
Bursiyer
Arş. Grv.
Himmet Korkmaz

Daha fazla bilgi

Bursiyer
Sinem Baş

Daha fazla bilgi

Bursiyer
Arş. Grv.
Arzu Aydoğan Yenmez
Daha fazla bilgi
   

 

 

Bursiyer
Arş. Grv.
M. Gözde Didiş 
Daha fazla bilgi

 

Doç. Dr. Ayhan Kürşat ERBAŞ

Eğitim:
Doktora, Matematik Eğitimi, University of Georgia, Athens, Georgia, ABD
Yüksek Lisans, Matematik Eğitimi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
Lisans, Matematik Eğitimi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
Lisans, Matematik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

Araştırma Alanları: Dr. Erbaş’ın öncelikli ilgi alanları matematik eğitiminde etkili teknoloji kullanımı, matematiksel modelleme ve problem çözme ve matematik öğretmen eğitimidir. Dr. Erbaş ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz:

http://www.metu.edu.tr/~erbas/

İletişim Bilgileri:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü
06531 Ankara - TÜRKİYE
Tel: (312) 210-3652
Fax: (312) 210-7971
e-posta: erbas[at]metu.edu.tr

 

 

Assoc. Prof. Dr. Erdinç Çakıroğu 

Eğitim:

Doktora, Curriculum and Instruction, Indiana University, Bloomington, Indiana, ABD

Yüksek Lisans, Matematik Eğitimi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

Lisans, Matematik Eğitimi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

Araştırma Alanları: Dr. Çakıroğlu öncelikli ilgi alanları ilköğretim düzeyinde matematik öğretmen eğitimi, matematik öğretim programları, matematiksel modelleme, işlemsel akıcılık  ve matematik öğretmen eğitimidir. Dr. Çakıroğlu ve çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz: 

http://www.metu.edu.tr/~erdinc/

İletişim Bilgileri:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Eğitim Fakültesi        

İlköğretim Bölümü

06800 Ankara - TÜRKİYE

Tel: (312) 210 40 90

e-posta: erdinc[at]metu.edu.tr

  

Prof. Dr. Cengiz Alacacı

Eğitim:

Doktora, Matematik Eğitimi, University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania, ABD,

Yüksek Lisans, Matematik Eğitimi, Southern Illinois University at Carbondale, Illinois, ABD,

Lisans, Matematik Eğitimi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

Araştırma Alanları: Dr. Alacacı’nın ilgi alanları matematik öğretmen eğitimi, matematiksel problem çözme ve modelleme ve matematik eğitiminde uluslararası çalışmalardır. 

İletişim Bilgileri:

Bilkent Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Bilkent 06800, Ankara - TÜRKİYE

Tel: (312) 290-3432

Fax: (312) 266-4065

e-posta: alacaci[at]bilkent.edu.tr

 

Assoc. Prof. Dr. Bülent Çetinkaya 

Eğitim:

Doktora, Matematik Eğitimi, Syracuse Üniveristesi, New York, ABD

Yüksek Lisans, Matematik, Celal Bayar Üniveristesi, Manisa

Lisans, Matematik Eğitimi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

Araştırma Alanları: Bülent Çetinkaya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü öğretim üyesidir. Dr. Çetinkaya’nın öncelikli araştırma ve ilgi alanları matematik öğretmen eğitimi, matematik öğretmen yeterlikleri, öğretmenin değişiminde bireysel faklılıklar, matematik öğretimi ve öğreniminde matematiksel modelleme ve problem çözmedir.

İletişim Bilgileri:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü

06531 Ankara - TÜRKİYE

Tel: (312) 210-3651

Fax: (312) 210-7971

e-posta: bcetinka[at]metu.edu.tr

 

 

Mahmut Kertil 

Eğitim:

Doktora, Matematik Eğitimi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara (Devam ediyor)

Yüksek Lisans, Matematik Eğitimi, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Lisans, Matematik Eğitimi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

Araştırma Alanları: Öncelikli ilgi alanları matematik eğitiminde matematiksel modelleme ve problem çözme ve matematik öğretmen eğitimidir.  

İletişim Bilgileri:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü

06531 Ankara - TÜRKİYE

Tel: (312) 210-7503

Fax: (312) 210-7971

e-posta: mkertil[at]metu.edu.tr

 

Aysel Şen Zeytun

Eğitim:

Doktora (devam ediyor), Matematik Eğitimi, Orta Doğu  Teknik Üniversitesi, Ankara

Yüksek Lisans, Matematik Eğitimi, Gazi Üniversitesi, Ankara

Lisans, Matematik, Ankara Üniversitesi, Ankara

Araştırma Alanları: Şen Zeytun’un öncelikli ilgi alanları matematiksel modelleme ve problem çözme ve matematik öğretmen eğitimidir.

İletişim Bilgileri:

e-posta: sen.aysel[at]gmail.com.tr

 

Arzu Aydoğan Yenmez

Eğitim:

Doktora, Matematik Eğitimi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

Yüksek Lisans, Matematik Eğitimi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

Lisans, Matematik Eğitimi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

Araştırma Alanları: Arş. Gör. Yenmez'in  ilgi alanları teknoloji destekli matematik eğitimi ve matematiksel modelleme ve problem çözmedir.

İletişim Bilgileri:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü

06531 Ankara - TÜRKİYE

Tel: (312) 210-7509

e-posta: aarzu[at]metu.edu.tr

 

Gözde Didiş

Eğitim

2009-                : Doktora öğrencisi

                           Matematik Eğitimi

                           Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

                           Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

2008-2009        : Doktora Bilimsel Hazırlık

                           Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

                           Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

2007-2008        : İngilizce Hazırlık Eğitimi

                           Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

2001-2007        : Lisans & Tezsiz Yüksek Lisans

                           Matematik Eğitimi (Almanca)

                           Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

                           Hacettepe Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Araştırma Alanları:

M. Gözde Didiş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümünde araştırma görevlisi ve doktora öğrencisidir. Didiş’in öncelikli ilgi alanları matematik eğitiminde cebir öğrenimi ve öğretimi, matematiksel modelleme ve problem çözmedir. 

İletişim Bilgileri:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü

06531 Ankara – TÜRKİYE

Tel: (312) 210-7502

 

Himmet Korkmaz

Eğitim:

Doktora, Matematik Eğitimi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

Yüksek Lisans, Matematik Eğitimi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

Lisans, Matematik Eğitimi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 

Araştırma Alanları: Himmet Korkmaz’ın ilgi alanları kümeler konusundaki kavram yanılgıları, matematiksel modelleme, Eşitsizliklerin öğretimi ve matematik öğretmen eğitimidir.

İletişim Bilgileri:

Adıyaman Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

02040 Adıyaman - TÜRKİYE

Tel: (416) 223-2210

Fax: (416) 223-1426

e-posta: hkorkmaz[at]adiyaman.edu.tr

 

 

Sinem Baş

Eğitim:

2007- (devam etmekte): Doktora, Matematik Eğitimi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

1999- 2005: Lisansla Birleştirilmiş Tezsiz Yüksek Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Araştırma Alanları:

Sinem Baş’ın öncelikli ilgi alanları matematik eğitiminde matematiksel modeller ve modelleme ve matematik öğretmen eğitimidir. Ayrıca cebir eğitimi ve öğretimi ile ilgili çalışmalar yürütmektedir.

İletişim Bilgileri:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü

06531 Ankara – TÜRKİYE

 

Zülal Şahin

Eğitim:

Yüksek Lisans, Matematik, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Lisans, Matematik Eğitimi, Gazi Üniversitesi, Ankara

Araştırma Alanları:

Matematik cebir alanında grup ve halka teori, matematik eğitiminde teknoloji kullanımı ilgi alanlarıdır.

İletişim Bilgileri:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü

06531 Ankara - TÜRKİYE

Tel: (312) 210-7501

e-posta: zulal[at]metu.edu.tr